Privacy policy

Privacyverklaring Stichting Pink Media en Roze Filmdagen

Stichting Pink Media, de organisator van Roze Filmdagen, gevestigd te Vijzelgracht 68-78, 1017 PL Amsterdam, neemt de privacy van haar bezoekers serieus. Hieronder vind je welke gegevens wij van je (kunnen) verzamelen en wat daar wel of juist niet mee gebeurt. Ook vind je hier informatie over je rechten omtrent privacy als bezoeker van Roze Filmdagen.

Heb je naar aanleiding van deze verklaring vragen of opmerkingen? Wij staan je graag te woord. Contact kun je met ons opnemen via info@rozefilmdagen.nl.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Onze insteek is om enkel die persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van onze diensten en het verlenen van goede service aan onze bezoekers. Zo hebben wij bijvoorbeeld je e-mailadres nodig om je je entreebewijzen te kunnen toesturen en indien nodig contact met je op te nemen over wijzigingen in onze programmering. Sommige andere basisgegevens verzamelen wij voor het kunnen uitvoeren van geanonimiseerde bezoekersonderzoeken, zodat we onze dienstverlening zo goed, gericht en efficiënt mogelijk kunnen blijven inrichten.

 

In welke situaties verwerken wij persoonsgegevens?

Ten eerste verwerken wij persoonsgegevens die we direct van jou als gebruiker krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruikmaakt van onze webshop of contact opneemt met onze helpdesk, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert op een van onze websites (zoals bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van een festivalpasse-partout) of deelneemt aan een prijsvraag of winactie die Roze Filmdagen zou kunnen organiseren.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens via websites van derden die deze verzamelen in opdracht van Roze Filmdagen, zodat wij onze producten en diensten kunnen aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, Mailchimp, onze online tool om nieuwsbrieven mee te verzenden. Deze en andere opdrachtnemers van Roze Filmdagen kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor eigen doeleinden. Roze Filmdagen is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van Roze Filmdagen plaatsvindt. Lees daarvoor de privacyverklaringen en voorwaarden van de betreffende websites en platforms.

Vervolgens kunnen wij persoonsgegevens verwerken van bezoekers van ons festival of andere events die Roze Filmdagen (mede) organiseert of laat organiseren. Hieronder vallen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend het met (foto)camera registreren van (delen van) een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voorbeelden van gegevens die verzameld worden in bovengenoemde en andere situaties zijn:

Contact- en accountgegevens: denk hierbij aan de door jou verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, mogelijk klantnummer, het aantal gekochte tickets en plaats- en stoelnummer(s).

Betalings- en factuurgegevens: wanneer je een ticket voor een van onze evenementen koopt voor de financiële afhandeling en administratie.

Websitegegevens: denk aan IP-adres, locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Websites. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van Roze Filmdagen.

Overige door jou openbaar gemaakte gegevens: denk hierbij aan persoonlijke reacties op websites en sociale media van Roze Filmdagen en gestelde vragen tijdens Q&A’s op ons online platform.

Informatie over jouw persoonlijke voorkeuren: denk aan filmsmaak op basis van eerder aangeschafte films.

Bijzondere gegevens: in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat je optimaal kunt genieten van de filmvertoning. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid.

 

Wat is ons cookiebeleid?

Wij maken gebruik van geanonimiseerde functionele en analytics cookies. Cookies zijn bestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen om het functioneren van websites mogelijk te maken en te optimaliseren.

Elke website gebruikt functionele cookies, omdat hij zonder niet zou werken. Je kunt dit type cookies als bezoeker daarom niet zelf aan- of uitzetten.

Analytics cookies worden gebruikt om geanonimiseerde informatie te verzamelen over ons websitebezoek, zodat we de website indien nodig gebruiksvriendelijker kunnen inrichten.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de hierboven beschreven doelen te realiseren.

 

Delen wij je persoonsgegevens met derden?

Wij delen bepaalde persoonsgegevens met derden om onze diensten en producten te kunnen aanbieden. Onder deze partijen bevinden zich onder andere, maar niet uitsluitend cloud computing providers, developers en hostingpartners die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd (zoals Google Drive, Dropbox, Mailchimp, Cinesend); onze mede-organisatoren, -promotors en andere partners die specifieke diensten organiseren of leveren voor ons festival (denk hierbij aan locaties zoals Het Ketelhuis); derden die door jou aangeschafte producten en diensten zoals merchandise-artikelen leveren, zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren; overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan en/of vereist (denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van bewaarde gegevens voor het bron- en contactonderzoek van de GGD Amsterdam).

 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen we te allen tijde passende maatregelen om misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Slechts personen voor wie het vanuit hun functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Wij nemen passende technische maatregelen die regelmatig worden geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Wij verwachten dit ook van de partners waar we mee samenwerken (hoewel wij niet de verantwoordelijkheid voor hun omgang met jouw gegevens kunnen overnemen). Het internet is nooit 100% veilig, zorg er daarom voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt. Deel nooit wachtwoorden, pincodes en andere gevoelige informatie en contacteer ons als je ergens over twijfelt.

 

Kan je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Ja, hier heb je te allen tijde recht op. Als je wil weten welke gegevens wij van je hebben, deze aan wil laten passen en/of je toestemming voor de opslag van bepaalde gegevens wil intrekken, mail ons dan op info@rozefilmdagen.nl.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Roze Filmdagen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Gebruikers wordt aangeraden om regelmatig zelf de Privacyverklaring van Roze Filmdagen te lezen en kennis te nemen van de meest actuele versie. Als Roze Filmdagen belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar Privacyverklaring, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij, indien nodig, ook (opnieuw) jouw toestemming.

 

Versie maart 2021